Mission & Vision

MUSALI er et socioøkonomisk kvinde-til-kvinde-projekt med det formål at give udsatte kvinder en mulighed for at forsørge sig selv og deres børn. Herudover har MUSALI tre formål: Gennem MUSALI ønsker vi at bidrage til, at kvinder får mulighed for såvel formel som uformel uddannelse. 

 Vi ønsker, at de kender deres rettigheder og at de støttes i adgang til sundhedsfremmende viden og ydelser. Endeligt ønsker vi at støtte bevarelsen og videregivelsen af kunsthåndværksteknikker for herigennem at kunne sikre, at traditioner indenfor håndværk og håndarbejde også findes i fremtiden. MUSALI kan eksistere hvor som helst i verden, men er begyndt i Zambia. Vi gør os hele tiden erfaringer, lærer nyt og får forståelse for hvilke tilgange og projekter, der er mulige. Ultimativt skal alle projekter kunne bære sig selv økonomisk, så alle involverede kan honoreres. 

 Musali er grundlagt af Julia Lahme og drives af Lahme Kommunikation.